คลังสินค้าพร้อมออฟฟิศ

 คลังสินค้าพร้อมออฟฟิศ 2 ชั้น (ด้านหน้าและหลัง) ขนาดกว่า 7,000 ตร.ม.

รายละเอียด

– คลังสินค้าพร้อมออฟฟิศ 2 ชั้น (ด้านหน้าและหลัง) ขนาดกว่า 7,000 ตร.ม.